In 2005 is de gemeente Gods Embassy van start gegaan. Uit deze gemeente zijn meerdere bedieningen voortgekomen zoals Living in your destiny en Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR). Het geheel is uitgegroeid tot een apostolisch huis genaamd By Design. De overkoepelende visie van dit huis is om de heiligen toe te rusten zodat ze hun plaats in de maatschappij kunnen innemen en zo het koninkrijk van God zichtbaar kunnen maken. De uitgeverij Mandate Publishing is gestart in 2015 met de Nederlandse vertaling van een boek van Robert Henderson: procederen in de hemelse rechtbanken. In de loop van de daaropvolgende jaren zijn er boeken aan het fonds toegevoegd die uit het apostolisch huis zelf zijn voortgekomen of die de visie en de bedieningen ondersteunen. De slogan voor Mandate Publishing is Books and more. De uitgeverij is meer dan alleen maar het publiceren van boeken en andere materialen. De boeken vormen een integraal onderdeel van het geheel aan trainingen en conferenties en toerusting die er in het huis By Design plaatsvinden.